Vinnare 2004

Embeddedpris till magnetlyft och huvudmus

Årets två embeddedpris, Stora Embeddedpriset till företag och Embedded Student Award till högskoleprojekt, gick i år till Svenska Magnet Fabriken AB för deras bidrag, Multilyft och KTHprojektet MultiPos. Prisen delades ut under Tekniska Mässan och de bägge företagen ställde, tillsammans med övriga noMichal Stankov demonstrerar huvudmusen MultiPos i kombination med en sug- och blås-enhetminerade deltagare, ut i Embedded Technology Park på mässan. Intresset för de bägge vinnarprojekten blev närmast överväldigande och Magnus Gustafsson från Svenska Magnet Fabriken insåg plötsligt att företagets permanentmagnetiserande magnetlyft snabbt tagit steget från intressant projekt till produkt som måste lanseras på bred front. Den MEMS-gyrobaserade huvudmusen MultiPos har lite längre väg att gå före industrialisering, men marknaden för handikapphjälpmedel är mycket intressant.